Jak działa gaśnica proszkowa?

Najpopularniejszym chyba typem gaśnic, używanych w różnych przedsiębiorstwach i biurach jest gaśnica śniegowa, w której środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Nieco mniej popularna, choć wciąż często spotykana jest gaśnica proszkowa (służy często na przykład za gaśnicę samochodową). W niej również wykorzystywany jest dwutlenek węgla (czasem zastępowany też przez azot), nie jest on jednak głównym środkiem gaśniczym w gaśnicy proszkowej.

Zgodnie z nazwą w tym przypadku rolę tę pełni specjalny proszek. W jego składzie znajdziemy często węglany lub fosforany sodu. Działanie gaśnicze polega tu na głównie na antykatalizie, ale gaśnice proszkowe gaszą płomienie jeszcze na innej drodze. Proszki pod wpływem wysokiej temperatury mogą pienić się lub topić, co znacząco ogranicza dostęp tlenu i tłumi płomienie. Proces ten może być dodatkowo wspomagany wpływem sprężonego gazu, który zasadniczo służy do wyrzucenia proszku z gaśnicy. Gaśnice proszkowe, w zależności od użytego środka gaśniczego (proszku) mogą być wykorzystane do gaszenia pożarów z grup A, B i C oraz pożarów z grup B i C. Tego typu gaśnicę możemy też wykorzystać do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych do 1000V, ale specjalistyczne gaśnice proszkowe mogą być wykorzystane także do gaszenia urządzeń pod wyższym napięciem. W przeciwieństwie go gaśnic śniegowych, gaśnice proszkowe pozostawiają ślad po swoim działaniu. Z uwagi na sposób działania nie poleca się też stosowania ich do gaszenia działających urządzeń mechanicznych, które mogą ulec zatarciu w wyniku dostania się do nich środka gaśniczego, czyli proszku. Proszek stosowany w gaśnicach proszkowych jest nietoksyczny, toteż często tego typu gaśnice (a nie gaśnice śniegowe) stosuje się w charakterze gaśnic samochodowych.

Gaśnice proszkowe pozostają jednym z popularniejszych typów gaśnic. To typowych biurowych zastosowań stosuje się zazwyczaj gaśnice proszkowe o wadze ponad 4 kg, gaśnice samochodowe są nieco mniejsze.